Welcome to CDM Smith.

Kierownictwo

Dzięki posiadanej wiedzy i doświad­cze­niu kierow­nic­two CDM Smith tworzy zwarty zespół, oferujący naszym klientom wysokiej jakości usługi, a pracownikom przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. Zarząd w Polsce realizuje strategię rozwoju na najbliższe lata przy wsparciu Zarządu z Niemiec oraz USA.

Zespół Zarządzający

  Jolanta Samsel - Rozwój Konsulting

   Krzysztof Perzyński - Rozwój Infra­struk­tura

   Piotr Korycki - Projek­to­wa­nie - Konsul­tin­g