Kadra zarządzająca

Kadra zarządzająca
Dzięki posiadanej wiedzy i doświad­cze­niu zarząd CDM Smith tworzy przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. Zarząd kieruje silnym zespołem, który oferuje wysoką jakość usług Klientom na całym świecie. Zarząd w Polsce realizuje strategię rozwoju na najbliższe lata przy wsparciu Zarządu Regionu Europejskiego oraz USA.
Zarząd CDM Smith Europa
https://www.cdmsmith.com/en-EU/About-Us/Leadership
Zarząd Europa
Zarząd CDM Smith USA
https://www.cdmsmith.com/en/About-Us/Leadership
Zarząd USA Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text