Welcome to CDM Smith.

Polityka prywatności CDM Smith

NINIEJSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2018r
Prywatność użytkownika jest ważna dla firmy CDM Smith („my”, „nasz”, „nas”) uznajemy znaczenie ochrony prywatności informacji przekazanych mam. Oświadczenie o prywatności opisuje praktyki stosowane w formie CDM Smith dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które mogą być gromadzone podczas korzystania z tej witryny internetowej. 

Podanie danych osobowych w tej witrynie internetowej oznacza akceptację otrzymania tej polityki prywatności.  

Co obejmuje niniejsza polityka prywatności
Każda witryna internetowa CDM Smith prowadząca do tego oświadczenia o prywatności podlega niniejszemu oświadczeniu o prywatności. Niniejsze oświadczenie o prywatności nie obejmuje witryn internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich, a ponadto nie ponosimy za nie odpowiedzialności, do których mogą prowadzić linki z naszych witryn internetowych zgodnie z opisem w punkcie Linki do innych witryn internetowych oraz podmioty trzecie niniejszego oświadczenia o prywatności. Niniejsze witryny internetowe są umieszczone i utrzymywane w Stanach Zjednoczonych. 

Informacje zbierane przez nas
Zbieramy informacje przekazane dobrowolnie lub po wyrażeniu zgody na ich zbieranie, w tym po wypełnieniu formularza „Kontakt z nami” w witrynie internetowej, przesłaniu do nas adresu e-mail w prośbie o informacje lub w przypadku udostępniania nam informacji w inny sposób.

Wiele stron na naszej witrynie internetowej (analizy, projekty, nowe wydania) może być przesyłanych e-mailem do Państwa lub innych wybranych osób. Informacje zbierane przez nas bezpośrednio mogą obejmować nazwisko, tytuł grzecznościowy, adres i numer telefonu.  Inne informacje, np. sposób korzystania, przeglądanie oraz danych techniczne, są zbierane automatycznie przez zastosowanie plików cookie lub podobnych technologii. Mogą one obejmować adres IP i typ przeglądarki oraz stosowany system. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania
CDM Smith przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

 • Po otrzymaniu wyrażonej zgody będziemy przetwarzać dobrowolnie przekazane do nas informacje w celu przesłania żądanych materiałów lub podania informacji o naszych usługach.  W przypadku zarejestrowania się na nasz newsletter możemy również wykorzystywać informacje osobowe do przekazywania informacji o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika. Podstawą prawną danych osobowych w tych przypadkach jest art. 6 (1) (a) RODO. Użytkownicy, którzy nie chcą dłużej otrzymywać tych materiałów mogą wypisać, klikając link w tych materiałach.
 • Po otrzymaniu wyrażonej zgody na zbieranie informacji przez pliki cookie możemy również wykorzystywać dane przeglądania do analizowania, w jaki sposób goście korzystają z witryny internetowej, aby uzyskać dane statystyczne i poprawić sposób korzystania z witryny internetowej.

Przekazywanie informacji
Możemy przekazywać Państwa informacje w zakresie zgodnym ze stosowanym prawem i w następujących sytuacjach:

 • naszym spółkom powiązanym i zależnym na całym świecie,
 • partnerom biznesowym i zewnętrznym dostawcom, którzy wykorzystują dane osobowe do świadczenia usług dla nas, np. firmom prowadzącym rekrutację pracowników, zajmujących się pomocą techniczną, hostingiem danych oraz usługami,
 • według wymagań prawa lub nakazu sądu,
 • w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją lub likwidacją CDM Smith,
 • audytorom, kontrahentom lub innych firmom doradczym wykonującym audyt naszych dowolnych procesów biznesowych,
 • jeżeli ujawnienia informacji wymagają od nas przepisy prawa oraz
 • jeżeli jesteśmy zobowiązani umowami do ich ujawnienia.

Podmioty trzecie mogą również na nasze zlecenie zbierać i wykorzystywać dane pomagające w hostingu, utrzymaniu i usprawnianie tej witryny internetowej. 

CDM Smith wymaga od podmiotów trzecich dostarczających usługi, które przetwarzają informacje na zlecenie CDM Smith, zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych (np. ograniczenie dostępu do nich, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych tylko w zakresie wywiązania się ze zobowiązań umownych w zakresie wykonania określonych funkcji opisanych powyżej).  Kopia tych środków bezpieczeństwa może być udostępniona nam na piśmie pod adresem podanym w punkcie Kontakt z nami poniżej.

Przechowywanie
Informacje zebrane przez tę witrynę internetową będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w tym oświadczeniu o prywatności, chyba że dłuższy okres jest wymagany do dozwolony przez prawo.

Linki do innych witryn internetowych i podmiotów trzecich
Aby umożliwić powiązanie z innymi witrynami internetowymi, na których użytkownik może mieć konta (np. Facebook i inne platformy mediów społecznościowych), składanie podań o pracę w CDM Smith lub kontakt z niektórymi naszymi dostawcami usług możemy podawać linki lub wstawiać aplikacje podmiotów trzecich, w których znajdują się takie łącza. CDM Smith nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie danych osobowych lub bezpieczeństwo prywatności informacji w witrynach internetowych lub aplikacjach podmiotów trzecich. Korzystanie z tych linków podlega polityce prywatności podmiotów trzecich, a użytkownik powinien zapoznać się z ich sposobem działania przed użyciem linków lub aplikacji. CDM Smith nie może zagwarantować prywatności i bezpieczeństwa tych stron internetowych i dlatego nie odpowiada za umieszczają treść. Z funkcji tych należy korzystać na własną odpowiedzialność.

Pliki cookie i podobne technologie
Po wejściu na naszą witrynę internetową po raz pierwszy informujemy o stosowaniu plików cookie w formie banera informacyjnego, a także zwracamy się o wyrażenie zgody. Zgodę na wykorzystanie tych plików cookie można wycofać w każdej chwili, korzystając z podanego linka wypisania.

Cookie to niewielki plik z danymi, który strona internetowa może przesyłać do przeglądarki i zapisywać na twardym dysku jako „znacznik” identyfikujący komputer. Pliki cookie pozwalają nam również prawidłowo formatować stronę internetową podczas kolejnych wizyt dla konkretnego komputera i przeglądarki, co umożliwia spersonalizowanie korzystania oraz dostosowanie do użytkownika.  Pliki cookie pomagają również w zbieraniu anonimowych danych statystycznych o korzystaniu i skuteczności naszej witryny internetowej. Przykładem jest wykorzystywanie przez CDM Smith usługi Google Analytics. Informacje o sposobie korzystania z Google Analytics przez CDM Smith są podane tutaj: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.  Dodatkowe informacje o wykorzystywaniu przez Google informacji z naszych stron znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Od czasu do czasu wstawiamy treści wideo z witryn internetowych takich jak YouTube lub Storify, które mogą wstawiać własne pliki cookie.  Te strony podmiotów trzecich mogą wstawiać plik cookie, jeżeli użytkownik jest zalogowany do ich usługi.  CDM nie kontroluje rozpowszechniania takich plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na właściwej witrynie internetowej podmiotu trzeciego.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmienić w nich ustawienia, aby zablokować pliki cookie. Zablokowanie ich może jednak ograniczyć funkcjonalność witryny internetowej i negatywnie wpłynąć na korzystanie z niej.

Bezpieczeństwo
CDM Smith podejmuje odpowiednie, techniczne i fizyczne środki zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Obejmuje to zasady ograniczenia dostępu, techniczne środki kontroli, takie jak zapory oraz inne środki bezpieczeństwa. Od naszych partnerów i dostawców usług wymagamy ponadto ochrony takich informacji, które im przekazujemy.

Prywatność dzieci
Ta witryna internetowa jest przeznaczona do użycia przez dorosłych i spółki korporacyjne zainteresowane naszymi rozwiązaniami i usługami, w związku z czym świadomie nie zbieramy ani nie przechowujemy danych osobowych osób poniżej 16. roku życia. Jeżeli w dowolnym momencie zostaniemy poinformowani, że gość w wieku poniżej 16. lat przekazał nam informacje przez tę witrynę internetową, natychmiast podejmiemy próbę ich usunięcia.

Kalifornijskie prawo do prywatności
Ponieważ CDM Smith nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim do wykorzystania przez nie w działaniach marketingowych, zgodnie z prawem Kalifornii mieszkańcy Kalifornii mają prawo do zrezygnowania z takiego wykorzystania ich danych osobowych, jeżeli do tego dojdzie.

Prawa związane z danymi osobowymi
W niektórych sytuacjach, zgodnie z wymogami prawa, użytkownik ma prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych. Pozwala to na otrzymywanie kopii danych osobowych, jakie przechowujemy o użytkowniku.
 • Żądania poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych, jakie przechowujemy o użytkowniku.
 • Żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie musimy kontynuować przetwarzania lub jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz niżej).
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie odnoszącym się do takiego marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w celu zawieszenia przetwarzania, na przykład jeżeli użytkownik chce, abyśmy zweryfikowali dokładność lub powód przetwarzania.
 • Żądania otrzymania danych osobowych, które zostały przekazane do nas w formacie strukturalnym, powszechnie stosowanym i umożliwiającym odczyt maszynowy, w tym przekazywania takich danych do innego administratora bez utrudnień.
 • Wycofania wcześniej udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie, ale bez wpływu na zgodność z prawem takiego przetwarzania danych osobowych bez wycofania.

Osoby mieszkające w Unii Europejskiej mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego UE. W przypadku skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych zachęcamy jednak najpierw do skontaktowania się z nami. Udzielimy odpowiedzi we właściwym czasie.

Aby skorzystać z dowolnego z tych praw, należy złożyć wniosek do osób kontaktowych wymienionych w punkcie Informacje kontaktowe w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Prawidłowe wnioski będą rozpatrywane w ciągu 30 dni kalendarzowych. Ten 30-dniowy okres może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące w przypadku wniosków obszernych. W takim przypadku przesłane zostanie powiadomienie o wydłużeniu z podaniem powodów.

Dostęp do danych osobowych (lub skorzystanie z dowolnych innych praw) nie wiąże się z żadną opłatą. Możemy jednak pobierać odpowiednią opłatę w przypadku nieuzasadnionych lub nadmiernych wniosków o dostęp. Ewentualnie możemy nie zaakceptować wniosku w takiej sytuacji. Ponadto mogą być wnioski, których nie będziemy w stanie rozpatrzyć z powodu innych wymogów prawnych UE.  W przypadku odrzucenia wniosku powiadomimy o powodzie.

Możemy żądać określonych informacji od użytkownika, pomagających nam potwierdzić tożsamość oraz zapewnić realizację prawa do dostępu do informacji (lub do realizacji wszystkich innych praw). Jest to właściwy środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione innym osobom, które nie są uprawnione do ich otrzymania.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Ze względu na zmiany technologii lub wymogów prawnych możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze oświadczenie o ochronie danych.  O zmianach powiadomimy, umieszczając je na tej stronie lub przy użyciu odpowiednich środków.

Konsultant
W razie pytań, wniosków dotyczących indy­wi­du­al­nych praw lub skarg prosimy zwracać się do naszego konsultanta:

CDM Smith 
75 State Street, Suite 701
Boston, MA 02109 USA
do rąk.: Biuro ochrony danych
E-mail: privacy@cdmsmith.com

Osoby prywatne w nastę­pu­ją­cych krajach mogą również kierować swoje pytania i skargi na poniższe adresy:

Niemcy
CDM Smith Europe GmbH
CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum, Niemcy
Do rąk: Dział prywatności danych
E-mail: privacyeurope@cdmsmith.com

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum, Niemcy
do rąk.: Biuro ochrony danych
E-mail: priva­cy­ger­many@cdmsmith.com

Pełnomocnik ds. ochrony danych w Niemczech:
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenau­eral­lee 136
53113 Bonn
Niemcy
E-mail: info@scheja-partner.de

Irlandia
CDM Smith Ireland Ltd.
15 Wentworth, Eblana Villas
Dublin 2, D02 A6 11
Dublin, Irlandia
do rąk.: Biuro ochrony danych
E-mail: priva­cy­ire­land@cdmsmith.com

Polska
CDM Smith Sp. z o.o.
Al. Jero­zo­lim­skie 123a
02-017 Warszawa, Polska
do rąk.: Biuro ochrony danych
E-mail: priva­cy­po­land@cdmsmith.com

Jeśli masz siedzibę w UE, masz prawo złożyć skargę do organu nadzo­ru­ją­cego UE. Jeśli jednak masz skargę dotyczącą prze­twa­rza­nia Twoich danych osobowych, poinformuj najpierw nas. Skon­tak­tu­jemy się z Tobą niezwłocz­nie.

Admi­ni­stra­tor danych
W ramach informacji dla użyt­kow­ni­ków naszej strony inter­ne­to­wej w UE, osobą odpo­wie­dzialną za
Państwa dane osobowe jest CDM Smith, Inc., 75 State Street Boston, MA  02109, USA.

Możesz edytować dokonany wybór plików cookie w każdym momencie.
Ponów wybór