Welcome to CDM Smith.

Łukasz Molik

Projektant/ Elektryk

Łukasz Molik jest projek­tan­tem sieci i instalacji elek­trycz­nych, posia­da­ją­cym ponad  10 lat doświad­cze­nia zawodowego. Specja­li­zuje się w opra­co­wy­wa­niu koncepcji oraz projek­to­wa­niu w zakresie energetyki, instalacji elek­trycz­nych SN i nn oraz instalacji oświetlenia dla obiektów prze­my­sło­wych, komunalnych i usługowo-miesz­kal­nych. Uczestniczy w projektach dla dużych obiektów prze­my­sło­wych, które dotyczą opracowania koncepcji oraz projektów budowlanych i wyko­naw­czych dla elek­tro­cie­płowni i oczysz­czalni ścieków.

 

Dlaczego CDM Smith?Między­na­ro­dowa i wielo­bran­żowa firma realizująca ciekawe projekty, dająca duże możliwości rozwoju w młodym i dynamicznym zespole.

Co najbardziej cenisz w swojej pracy?Tworzenie czegoś nowego, rozwią­zy­wa­nie problemów, poznawanie nowych ludzi.

Co lubisz robić w wolnym czasie? Spędzać czas z bliskimi

Co Cię inspiruje? Rodzina, doświad­cze­nie życiowe.

lat doświadczenia zawodowego
lat w CDM Smith
zrealizowanych projeków
Łukasz Molik Łukasz Molik
Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu (Thomas Edison)
Działania/obszary
Eksperci
icon
kontakt z Projektantem
kontakt z Projektantem

Projekty & Praktyczne rozwiązania