Welcome to CDM Smith.

Adam Głuszkiewicz

Specjalista ds. geotechniki

Adam Głuszkiewicz jest inżynierem budownictwa wodnego i morskiego oraz specjalistą ds. geotechniki. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu, nadzorowaniu oraz projektowaniu robót w zakresie budownictwa wodnego śródlądowego i morskiego oraz geotechniki. Główne obszary jego działalności to nadzór nad pracami geotechnicznymi. Brał udział w wielu projektach, m. in. specjalistycznych pracach geotechnicznych (przesłony przeciwfiltracyjne WIPS i DSM, kotwy gruntowe, kolumny żwirowe, betonowe, DSM, pale CFA, pale rurowe, żelbetowe, dreny prefabrykowane, konsolidacja gruntów słabonośnych, ścianki szczelne stalowe i żelbetowe, posadowienia na nienośnym podłożu), zabezpieczeń przeciwpowodziowych (m.in. miasta Krakowa, Doliny Sandomierskiej, Żuław Gdańskich), zabezpieczeń brzegu morskiego (Dźwirzyno, Kołobrzeg, Ustronie Morskie), budowy nabrzeży w portach (Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia), odbudowy wałów, zbiorników przeciwpowodziowych, budowli piętrzących oraz regulacji i renaturyzacji rzek

lata doświadczenia zawodowego
lata w CDM Smith

Dlaczego CDM Smith? Projek­to­wa­nie, Konsulting

Co Cię inspiruje? Ciekawa i trudna tematyka reali­zo­wa­nych projektów.

Adam Gluszkiewicz Image Adam Gluszkiewicz Image
Jeśli coś robisz to rób to ze 100% zaan­ga­żo­wa­niem
Eksperci
contact
kontakt z Ekspertem
kontakt z Ekspertem

Projekty & Praktyczne rozwiązania