Zwiększenie skuteczności prac remediacyjnych

Praktyczne rozwiązania
Zwiększenie skuteczności prac remediacyjnych
Wdrożenie wskazanych 10 kolejnych kroków zapewnia osiągnięcie efektywności projektów remediacyjnych.
  1.  Zacznij od dokładnego określenia celu jaki należy osiągnąć. Określ zakres możliwych do uzyskania wyników zanim przystąpisz do prac terenowych (pobór prób) i analitycznych. Skrupulatnie przemyśl, jakie dane będą potrzebne, jakie są najskuteczniejsze sposoby ich pozyskiwania, potencjalne wykorzystanie posiadanych materiałów oraz działaniach, które będą prowadzone. Celem tego kroku jest zebranie wystarczających informacji dla zminimalizowania możliwości wystąpienia ewentualnych, niespodziewanych sytuacji.

  2. Wykorzystaj dane i statystyki, w celu ułatwienia podjęcia decyzji. Używaj standardowych metodyk, oprogramowania do sprawdzenia i oceny prób i trendów. Dane liczbowe są argumentem najtrudniejszym do podważenia.

  3. Optymalizuj, optymalizuj, optymalizuj. Uwzględnij wdrażanie działań zwiększających skuteczność i efektywność kosztową na każdym etapie projektu. Nie bój się sugerować ewentualnej optymalizacji działań. Projektowanie? Czynności naprawcze? Aktywnie monitoruj skuteczność wdrażanych działań, w celu ewentualnej zmiany w istniejącej strategii. Może to wymagać zaangażowania niezależnego eksperta, który dokona przeglądu wykonanego planu. Dokładnie monitoruj też zgodność uzyskanych wyników z planowanymi i uwzględnij, kiedy może wystąpić konieczność wdrażania działań naprawczych.

  4. Nie rób nic na skróty. Pośpiech może doprowadzić do chaosu. Poświęć czas na staranne przemyślenie, zaplanowanie i przedyskutuj to z innymi. Zidentyfikuj odpowiedni czas przeglądu projektu i zidentyfikuj, jakie zezwolenia będą potrzebne. Zaplanuj, jak uniknąć zakłócenia realizacji projektu. Zaangażuj doświadczony zespół i personel.

  5. Kto pyta nie błądzi. Poświęć czas na przekazywanie informacji i konsultowanie zakładanych rozwiązań z zainteresowanymi i na zebranie ich uwag. Dotyczy to zarówno zespołu projektowego, jednostek państwowych, jak i społeczności. Być może takie podejście do komunikacji może zająć więcej czasu, ale wysiłek ten buduje zaufanie i w efekcie może doprowadzić do szybszego wyjaśnienia i zażegnania ewentualnych przeszkód.

  6. Unikaj planowania działań niewykonalnych. Wprowadź inteligentne systemy remediacji, które będą konkretne, wymierne i możliwe go osiągnięcia w określonym czasie. Może istnieć konieczność omówienia alternatywnych rozwiązań końcowych (zwłaszcza w przypadku projektów wysokiego ryzyka). Opracuj taką strategię, która uwzględni bufor  czasowy umożliwiający wprowadzanie ewentualnych zmian.
  7. Nie wyważaj otwartych drzwi. Skorzystaj z dostępnych informacji i narzędzi do analizy danych, oceny technologii remediacji oraz informowania o projektach i optymalizacji. Zastosuj zaawansowane techniki prowadzenia projektu, modelowanie on-line oraz zrównoważone i zielone wytyczne dotyczące oceny. Użyj tych zasobów do stworzenia harmonogramu, do oceny efektywności różnych technologii, Wyciągnięcie wniosków z ostatnich doświadczeń projektowych może zaoszczędzić czas i pieniądze.
  8. Zaprojektuj elastyczne rozwiązania. Warunki gruntowe są zmienne. Zaplanuj elastyczność w sposobie rekultywacji, aby móc skutecznie dostosować się do zmieniających się warunków. Włącz środki zaradcze do planów w celu umożliwienia adaptacji się do różnych obszarów i zapewnij elastyczność, tak aby móc się dostosować do zmieniających się warunków. Staraj się stosować systemy sprawdzone, raczej wypożyczając, niż kupując - umożliwiasz wówczas czas weryfikacji i dopuszczalnej zmiany systemu w przypadku niespełnienia wymagań. 
  9. Rozważ zastosowanie remediacji bilologicznej. Niektóre szybkie sposoby remediacji, takie jak ekskawacja lub utlenianie chemiczne, pozostawiają resztki zanieczyszczeń, które mogą opóźnić zakończenie projektu. Zrównoważona remediacja, obejmująca przepuszczalne bariery reaktywne, wzmacniają proces bioremediacji i mogą odegrać istotną rolę w unieszkodliwieniu zanieczyszczeń resztkowych.
  10. Pomyśl o zarządzaniu ryzykiem. Zestaw prawdopodobieństwo z wpływem poszczególnych ryzyk na efekty pracy. Jeśli wynik jest wysoki, opracuj plan ratunkowy. Jeśli nie, postępuj dalej.

Projekty & Rozwiązania