Usługi konsultingowe w zakresie pozwoleń - sektor Oil&Gas

Praktyczne rozwiązania
Usługi konsultingowe w zakresie pozwoleń - sektor Oil&Gas
Oil&Gas Australia
CDM Smith wspiera międzynarodowych operatorów oil&gas w zakresie uzyskiwania uzgodnień oraz wymaganych pozwoleń na działania na obszarach morskich w Australii

CDM Smith posiada doświadczenie w przygotowywaniu, koordynacji oraz weryfikacji zgodności pozwoleń na każdym z etapów realizacji inwestycji z sektora oil&gas, od etapu poszukiwań (badania sejsmiczne i odwierty poszukiwawcze), oceny, projektowanie platform, budowa, nadzory, eksploatacja, aż do zakończenia eksploatacji i likwidacji obiektów.

Zakres świadczonych przez CDM Smith usług obejmuje między innymi:

  • Doradztwo w zakresie ustalania strategii działań - w tym określanie strategia możliwie wczesnych uzgodnień wraz z identyfikacją potencjalnych scenariuszy dla zoptymalizowania procesu uzgodnień oraz odpowiedniego harmonogramu uzyskiwania wymaganych pozwoleń.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów/spotkań mających na celu przedstawienie ryzyk środowiskowych wraz z przygotowaniem analiz ryzyk środowiskowych.
  • Analizy uzupełniające oraz modelowanie – doradztwo, przeglądy, analizy mające na celu wskazanie wniosków/rekomendacji istotnych dla procesu decyzyjnego. Działania obejmują analizę typowych zrzutów (ścieki, ścieki procesowe, wody chłodnicze), modelowanie awaryjnych wycieków, a także analizy podwodnego hałasu przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów.
  • Udział społeczeństwa – przygotowanie procesu zaangażowania zainteresowanych stron wraz z przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych.
  • Zaangażowanie organów decyzyjnych – zaplanowanie oraz wdrożenie aktywnej współpracy z przedstawicielami organów decyzyjnych dla uzyskania efektywnej komunikacji w całym procesie inwestycyjnym.
  • Przygotowanie dokumentacji dla uzyskania wymaganych pozwoleń.
  • Zapewnienie kompleksowych usług pozwalających na połączenie wszystkich istotnych obszarów działań dla uzyskania optymalnego efektu (zagadnienia inżynierskie, uwarunkowania zewnętrzne, analizy środowiskowe) koordynowanych przez doświadczonych specjalistów CDM Smith dla realizacji w zakładanych ramach czasowych.
Nasz interdyscyplinarny zespół zapewnia doświadczenie w każdym z obszarów w całym procesie inwestycyjnym

Dodatkowo, CDM Smith świadczy usługi doradztwa środowiskowego na etapie przygotowania dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko dla nowych inwestycji na obszarach morskich, budowy oraz eksploatacji. Dzięki temu zespół CDM stałe udoskonala proponowane rozwiązania czerpiąc wiedzę i doświadczenie z kolejnych realizacji opartych na stale zmieniających się uregulowaniach prawnych.

icon
Gaz łupkowy - Polska
https://www.cdmsmith.com/pl/Client-Solutions/Projects/Shell-gas_projects_PL
Kompleksowe usługi w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego w Polsce
Dowiedz się więcej

Obszary naszych zainteresowań