Geotech­niczne wyzwanie - tunel w Lipsku

Praktyczne rozwiązania
Geotech­niczne wyzwanie - tunel w Lipsku
​Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs und -bau GmbH (DEGES) Lipsk, Niemcy
Powstanie nowego tunelu w Lipsku stworzyło połączenie kolejowe części północnej i południowej miasta Lipsk. Geotech­niczne arcydzieło.

Dworzec w Lipsku jest największym dworcem (ze stacją końcową) w Europie. Do tej pory wszystkie pociągi omijały centrum Lipska. Nowo wybudowany tunel przyśpieszył rozwój lokalnej sieci komunikacyjnej w całym regionie i skrócił czasy dojazdów pociągami szybkiej kolei, w niektórych przypadkach nawet o 40 minut. W centrum Lipska powstały cztery podziemne przystanki kolejowe, co przyczyniło się do znacznej poprawy połączeń z innymi środkami komunikacji miejskiej.

m
średnica wewnętrzna tunelu
m
zagłębienie tunelu
km
długość tunelu

Projekt o wartości 500 mln. Euro był jednym z większych wyzwań związanych z pracami geotechnicznymi realizowanymi w naszych czasach. Już od rozpoczęcia prac udział w ich realizacji brali najlepsi eksperci z branży geotechnicznej. Dzięki naszym rozwiązaniom technicznym opanowane zostały konsekwencje niekorzystnych warunków geotechnicznych, wśród których wymienić można występowanie gruntów organicznych, warstw węgla brunatnego oraz mocno przekształconego środowiska antropogenicznego. Napotkaliśmy wiele przeszkód: wielkie bloki piaskowca, pozostawione w przeszłości ściany obudowy wykopów, czy też kotwy gruntowe. Musieliśmy je omijać, poprzez zastosowanie skomplikowanych metod lub też demontować i wydobywać na powierzchnię. Dla tych trudnych warunków gruntowych wykonaliśmy dokumentację przebiegu trasy tunelu wraz z kompleksowym programem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Skom­pli­ko­wane warunki geologiczne i hydro­ge­olo­giczne na planowanej trasie tunelu wymagały ogromnego zaan­ga­żo­wa­nia wszystkich uczestników projektu.
Grit Renker, Kierownik Projektu

Ważnym elementem naszych prac było zabezpieczenie historycznej budowli z XVI wieku oraz bezawaryjne przejście pod nowo wybudowanymi obiektami. Na niektórych odcinkach warstwa gruntu pomiędzy budynkiem a tarczą wiertniczą wynosiła tylko 1,5 m. Szczególnie istotnym działaniem było też zabezpieczenie budynku Muzeum Sztuk Pięknych, w którym zastosowaliśmy metodę iniekcji niskociśnieniowej. Poprzez iniekcję zaczynu cementowego, grunt znajdujący się poniżej budynku został ustabilizowany, a osiadanie powstałe podczas drążenia tunelu zrekompensowane.

Dodatkowo, wykonywane prace były utrudnione przez występowanie różnego poziomu wód gruntowych, co powodowało ich skomplikowany hydraulicznie przepływ. Na poszczególnych odcinkach lokalnie kontrolowaliśmy dopływ wód gruntowych, cały czas obserwując poziomy ich zwierciadła w zainstalowanych piezometrach. Dzięki naszym rozwiązaniom minimalizowaliśmy występowanie niebezpieczeństw i ryzyka prac budowlanych, które z sukcesem zrealizowaliśmy dla Zamawiającego i dla mieszkańców miasta Lipska.

Projekty & Rozwiązania