Rozwiązania dla Zama­wia­ją­cych

Rozwiązania dla Zama­wia­ją­cych
Wyzwania stawiane nam przez Zama­wia­ją­cych stanowią dla nas energię do poszu­ki­wa­nia inno­wa­cyj­nych rozwiązań pozwa­la­ją­cych na osiągnięcie zamie­rzo­nego celu.  Zapewniamy naszym Zama­wia­ją­cym kompleksową realizację usług zarówno w procesie projek­to­wa­nia jak i realizacji wraz ze wsparciem na etapie uzgodnień oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji admi­ni­stra­cyj­nych.

Woda

Współpraca z CDM Smith w zakresie WODY, to coś więcej niż inżynieria. To doświadczeni eksperci, innowacyjne - ale praktyczne - rozwiązania i przemyślane decyzje w zakresie projektowania, planowania gospodarowania wodami, konsultingu.

Środowisko

Holistyczne podejście do zarządzania środowiskiem pozwala CDM Smith na wdrażanie innowacyjnych technologii przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia praktycznego popartego wiedzą w zakresie regulacji oraz strategii zgodności.

Geotechnika & Realizacja

CDM Smith świadczy kompleksowe wsparcie na każdym z etapów realizacji - od konsultacji i wstępnych koncepcji po zakończenie realizacji projektu.​ Zapewniamy innowacyjne, zrów­no­wa­żone oraz ener­goosz­czędne rozwiązania.

Usługi konsul­tin­gowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zamawiających w zakresie kompleksowych usług łączących wyzwania inżynieryjne, środowiskowe, finansowe oraz realizacyjne, CDM Smith oferuje kompleksowe usługi konsultingowe wspierające procesy planistyczne oraz decyzyjne Zamawiających.

Projektowanie

Od tradycyjnych narzędzi projektowych po wirtualne projekty i konstrukcje oraz innowacyjne technologie. Nasz zespół projektantów zapewnia skuteczność, dokładność i profesjonalizm dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, doświadczenie oraz interdyscyplinarność.

Rozwiązania alternatywne

CDM Smith świadczy kompleksowe usługi konsultingowe wdrażając rozwiązania alternatywne w każdym z obszarów realizowanego projektu.

Przemysł

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu pomagamy naszym Partnerom realizować sprawnie, bezpiecznie oraz niezawodnie krótko i długoterminowe cele inwestycyjne. Niezależnie od tego, czy projektujemy systemy uzdatniania wody, budowę lub modernizację instalacji czy też likwidację instalacji, nasi eksperci zapewniają skuteczne rozwiązania w zakresie wody, ścieków, środowiska, technologii i konstrukcji pomagając Zamawiającym osiągnąć zamierzone cele.

Inwestorzy

CDM Smith oferuje Inwestorom kompleksowe usługi w całym cyklu przygotowania, realizacji oraz eksploatacji inwestycji. Pomagamy w zrozumieniu wymagań prawa polskiego oraz spełnienia warunków umożliwiających skuteczne i terminowe zakończenie inwestycji.

Sektor Publiczny

CDM Smith wspiera jednostki admi­ni­stra­cji oraz przedsiębiorstwa komunalne, zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym, w efektywnym zarządzaniu środo­wi­skiem oraz realizacji potrzeb infra­struk­tu­ral­nych.
Innovation 16x9 cropped Innovation teaser
Innowacje
Wspomagamy naszych Zamawiających w ciągłym dążeniu do wyprzedzania trendów. Innowacje ukierunkowują nasze działania, wyznaczają nowe standardy oraz otwierają nowe obszary do pogłębiania wiedzy i poszukiwania nowych rozwiązań.

Dowiedz się więcej o projektach CDM Smith

Wyszukaj inte­re­su­jący Cię projekt poprzez wybór odpo­wied­niej kategorii  lub wprowadzenie słów kluczowych.

Chcesz dowiedzieć się o innych projektach grupy CDM Smith?
https://www.cdmsmith.com/en/client-solutions
Odwiedź stronę główną naszej grupy, a dowiesz się więcej o projektach realizowanych przez CDM na całym świecie.
Strona główna grupy CDM Smith Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text