Welcome to CDM Smith.

Etyka zawodowa

CDM Smith angażuje się w pracę na rzecz uczciwości i samo­do­sko­na­le­nia. Od założenia firmy w 1947 r. przyjęliśmy politykę prowadzenia dzia­łal­no­ści w sposób zgodny z prawem i etyką. Jesteśmy oddani środowisku, w którym otwarta i uczciwa komunikacja to oczekiwanie, a nie wyjątek. Realizujemy nasze zadania zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Polityce Środowiskowej i Polityce Jakości obowiązującymi w CDM Smith. Trzymamy się naszych podsta­wo­wych wartości: dosko­na­ło­ści, inicjatywy, pracy zespołowej, wspólnego zaan­ga­żo­wa­nia i uczciwości. Nasz Kodeks Etyczny określa zasady prowadzenia biznesu z najwyższymi standardami etycznymi. Każdy pracownik firmy CDM Smith i wszyscy nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do spełnienia tych standardów i okazywania sobie szacunku we wzajemnych relacjach biznesowych.
Polityka Anty­ko­rup­cyjna 
CDM Smith stosuje zasady wskazane w dokumencie Polityka Anty­ko­rup­cyj­na. Zapoznaj się z jego treścią.
Pobierz Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text
Polityka Środowiskowa
Zapoznaj się z Polityką Środo­wi­skową CDM Smith
Pobierz
Polityka Jakości
Zapoznaj się z Polityką Jakości CDM Smith
Pobierz
Kodeks Etyki  
Zapoznaj się z Kodeksem Etyki stosowanym przez CDM Smith                     
Pobierz Accessibility.Open_Link_In_New_Window_Text
Dowiedz się więcej o wizji i wartościach CDM Smith
dowiedz się więcej