Etyka zawodowa

Etyka zawodowa
CDM Smith angażuje się w pracę na rzecz uczciwości i samo­do­sko­na­le­nia. Od założenia firmy w 1947 r. przyjęliśmy politykę prowadzenia dzia­łal­no­ści zgodnie z prawem i etyką zawodową. Jesteśmy oddani środowisku, w którym otwarta i uczciwa komunikacja to oczekiwanie, a nie wyjątek. Realizujemy nasze zadania zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w naszej Polityce Środo­wi­sko­wej i Polityce Jakości. Trzymamy się naszych podsta­wo­wych wartości: dosko­na­ło­ść, inicjatywa, pracy zespołowa, wspólna odpowiedzialność i uczciwość. Nasz Kodeks Etyczny określa zasady prowadzenia biznesu z najwyższymi standardami etycznymi. Każdy pracownik firmy CDM Smith i wszyscy nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do spełnienia tych standardów i okazywania sobie szacunku we wzajemnych relacjach biznesowych.
Polityka Anty­ko­rup­cyjna 
CDM Smith stosuje zasady wskazane w dokumencie Polityka Anty­ko­rup­cyj­na. Zapoznaj się z jego treścią.
Pobierz
Polityka Środo­wi­skowa
Zapoznaj się z Polityką Środo­wi­skową CDM Smith
Pobierz
Certyfikat ISO 14001 : 2015
CDM Smith posiada wdrożony system Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015                     
Pobierz
Kodeks Etyki 
Zapoznaj się z Kodeksem Etyki stosowanym przez CDM Smith                     
Pobierz
Polityka Jakości
Zapoznaj się z Polityką Jakości CDM Smith
Pobierz
Certyfikat ISO 9001 : 2015
CDM Smith posiada wdrożony system Zarządzania Jakością      ISO 9001:2015
Pobierz
Dowiedz się więcej o wizji i wartościach CDM Smith
https://www.cdmsmith.com/pl/About-Us
dowiedz się więcej